Privacybeleid

Dit privacybeleid van Brouwerij Bartje B.V. legt uit waarom wij bepaalde gegevens
verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij
verzamelen. Deze gegevens zullen op ( basis van wettelijke bewaartermijnen) bewaard bij ons
blijven, en niet openbaar gemaakt worden. U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen
voor vragen. U kunt ons mailen op: info@brouwerijbartje.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Brouwerij Bartje B.V. B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–  Geslacht, mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een
profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Locatiegegevens,
gegevens over jouw activiteiten op onze website, gegevens over jouw surfgedrag over
verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een
advertentienetwerk), IP-adres, Internetbrowser en apparaat type


Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het verzenden van onze nieuwsbrief en
analyseren jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod
van de aangeboden informatie af te stemmen op jouw voorkeur.


Hoe lang bewaren we (jouw) gegevens
Brouwerij Bartje B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 30
dagen.


Delen met anderen
Brouwerij Bartje B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brouwerij Bartje B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.


Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brouwerijbartje.nl. Wij
zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brouwerijbartje.nl.